Čo ponúkam:  

Ponúkam terapiu/harmonizáciu/aktiváciu, ktorej cieľom je pomôcť vám vidieť veci, čo sa vám dejú v živote, tak, aby vám to dávalo zmysel. Aby ste rozumeli tomu, prečo sa deje to, čo sa deje, čo pozitívneho vám to prináša a ako sa k tomu postaviť. Aby ste vedeli lepšie uchopiť, čo vaša duša potrebuje a mohli ste ju nasledovať.... čo zároveň prináša veľkú úľavu.

Prebieha to tak, že najprv pripravím numerologický rozbor (na základe vášho dátumu narodenia) obsahujúci:

- informácie o vašich silných stránkach - o tom, na čo máte predpoklady, o tom, čo vo svojom živote môžete využiť na to, aby sa vám žilo ľahšie, krajšie a jednoduchšie,

- čo je pre vás dôležité vo vzťahoch,

- aké zdravotné komplikácie môžu prinášať vaše čísla a čo s tým,

- výzvy, ktoré vám jednotlivé čísla môžu prinášať,

- životné poslanie vašej duše a nástroje, ktoré vám pomôžu toto poslanie naplniť.

- ďalej tento rozbor obsahuje informácie o tom aké témy vám pravdepodobne budú prichádzať do života na riešenie v najbližšom období (deväťročné obdobie, aktuálny rok a štvrťrok). 

Následne si dohodneme stretnutie a tam sa budeme venovať celkovému pohľadu na váš život alebo konkrétnej téme, v rámci ktorej by ste sa chceli vo svojom živote posunúť ďalej (alebo teda bližšie k sebe), za použitia rôznych techník, podľa aktuálnej potreby a možností (liečivý rozhovor, vedená meditácia, kvantové techniky...). 

Ide o veľmi láskavý rozhovor, lebo o čo viac sa človek otvorí (keď si dovolí hovoriť aj o veciach, ktoré sa v skutočnosti často hanbí priznať aj sám pred sebou, keď vidí, že človek, ktorý  je s ním ho nielenže nesúdi, ale práve naopak, vidí ho ako krásnu bytosť hodnu lásky), o to ľahšie môžeme potom nájsť zdroj jeho problémov a o to ľahšie sa môžu veci liečiť a meniť.

Konzultácie prebiehajú buď ako online videohovor, telefonický hovor, alebo osobne (v Bratislave), s tým, že buď prídem k vám domov, alebo sa stretneme v niektorej útulnej kaviarni/reštaurácii, kde je pokoj a súkromie na to, aby sme sa mohli venovať osobným veciam.

Stretnutie trvá približne 3 hodiny.   

Je možné si objednať aj samostatný numerologický rozbor bez konzultácie. Buď pre seba, alebo ako darček pre niekoho blízkeho.

Rozbor je vhodný aj v prípade, ak chcete lepšie spoznať a pochopiť ľudí, ktorí sú súčasťou vášho života (partner, rodičia, súrodenci...). Uvedomenie si, prečo je pre nich dôležité niečo iné ako pre vás, prečo je pre nich ťažké niečo, čo sa vám  zdá úplne jednoduché, prináša oveľa viac porozumenia a láskavosti do vzťahu (akéhokoľvek, nielen partnerského).

Cena za stretnutie (3-hodinové stretnutie a následné poslanie písomného 10 - 15-stranového numerologického rozboru) je 100 eur.

Cena za samostatný písomný numerologický rozbor (10 – 15 strán) je 30 eur.

Kontakt

Telefónne číslo: +421 904 890 565

Email: jana.candova@gmail.com