Stanka Sobolová
zakladateľka a srdce spoločnosti Šťastná žena

Som manželka, mama 2 synov a žena milujúca život so všetkým, čo prináša. 

Svoje poslanie napĺňam aj ako lektorka, autorka a sprievodkyňa všetkých žien, ktoré túžia rozkvitnúť.

Vediem semináre osobnostného rozvoja pre ženy, prednášam pre ne aj na rôznych podujatiach a vo vedomých firmách. Pomáham ženám v oblasti rozvíjania ženstva, materstva, vzťahov, zdravia a hojnosti. Tvorím pre ne online programy, nahrávky, videá a rôzne printové i elektronické knihy.

S mojimi priateľmi každoročne vytváram veľmi obľúbený diár Srdce ženy a celoročný online kurz Srdce ženy Online

S darmi duše, cestou duše, životným poslaním a kľúčmi k jeho naplneniu pracujem v rámci Kódov životaTerapie duše, ktorej sa venujem od roku 2015. 

V roku 2021 som založila Školu Terapie novej doby, v ktorej vediem budúce terapeutky k práci s aktiváciou ľudského potenciálu. Je to nádherná metóda, ktorú si klienti veľmi užívajú, pretože ich vedie do priestoru celistvosti a náhľadu na svoju osobnú históriu tak, ako ju predtým nevnímali.  Ľuďom sa tak odkrýva celkom nové videnie seba aj okolia. A zrazu to, čo bolelo, sa objaté svetlom poznania, mení na radosť, vďačnosť, lásku a silu. 

Svoj potenciál napĺňam aj v domškoličke Bee happy, ktorú vediem, a spolu s mužom sa venujeme aj apiterapii a prevádzkovaniu Včelieho domčeka, kde si môžete dopriať nevšedný zážitok a oddýchnuť si v blízkosti včelích rodiniek.